Fasih Arapça

Arapçanın resmi edebi çeşidi

Fasih Arapça veya Modern Standart Arapça, çoğu Arapça metnin yazıldığı, halk arasında karşılığı Ammice olan dildir. Kur'an ve Kur'an ile ilgili eserlerde bu dilin dil bilgisi kurallarından yararlanılır. Ayrıca, İslam beldelerinde de bu dil yürürlüktedir. Arapça, Kur'an ve Kur'an ile ilgili metinlerde kullanılan Klasik Arapça ve şu an yürürlükte bulunan ve Klasik Arapçanın ardılı olan Modern Arapça olmak üzere ikiye ayrılır.

Kur'an ayetleri bulunduğu dönemdeki Arapçalehçeleriyle açıklanır, ancak bu lehçeler dışında kalan diğer lehçeler diğer dillerden etkilendi ve yazılı eserlerin azlığı nedeniyle aslını koruyamadı. Bu nedenle ki Kur'an fasih Arapça'sını korudu.[kaynak belirtilmeli] Diğer dillerden ve Ammice'den kelime alması engellendi. Terimlerin artmasıyla birlikte o diğer Arapça lehçeleri arasında esas oldu.

Modern Arapça oluşturulurken klasik Arapçada bulunan kalıplar ve kurallar alındı. Arap edebiyatında bulunan yeni kalıplar da eklendi. Ayrıca çeşitli Arapça lehçelerinden, diğer dillerden, yeni bilimlerin sınıflandırılmasındaki yeni kelimelerden ve Avrupa dillerinde özellikle de İngilizce ve Fransızcadan etkilenmiştir.

Günümüzde, Modern Arapça konuşmacılar arasında  mahalli lehçelerin yerini almıştır ve yeni kitle iletişim araçları (Tv, radyo, gazete vb.) ile yaygınlaşmaktadır.