Faruk Sönmezoğlu

Faruk Sönmezoğlu (d. 23 Şubat 1950, Türkiye), Türk uluslararası ilişkiler profesörü, öğretim üyesi ve yazar.

Faruk Sönmezoğlu
Doğum 23 Şubat 1950
Türkiye
Meslek yazar, öğretim üyesi
Tanınma nedeni uluslararası ilişkler profesörü

1950 yılında doğan Faruk Sönmezoğlu, lisans öğrenimini 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Mezun olduğu fakültede 1976 yılında araştırma görevlisi oldu. Daha sonra aynı fakültede 1980'de doktorasını yaptı, 1986'da yardımcı doçent, 1989'da doçent ve 1996'da profesör oldu. Faruk Sönmezoğlu, 2004-2006 yılları arasında ve 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dekanlık yapmıştır ve halen Uluslararası İlişkiler bölümü anabilimdalında öğretim üyesidir.

Faruk Sönmezoğlu, 1990-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği, 1991-1997 yılları arasında Toplum ve Ekonomi dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2002-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM), Danışma Kurulu üyeliği, 2001-2004 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Hakem Kurulu üyeliği, 2006 yılında 'Uluslararası Hukuk ve Politika' dergisi Hakem Kurulu üyeliği, 2006 yılından bugüne 'Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları' dergisi Hakem Kurulu üyeliği, 1999 yılından bugüne İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Yazı Kurulu üyeliği, 2000 yılından bugüne Türk Siyasi İlimler Derneği üyeliği yapmıştır.

Sönmezoğlu'nun son beş yılda verdiği lisans dersleri, Uluslararası İlişkilere Giriş, Türk Dış Politikası ve Uluslararası Politika; doktora dersleri, Uluslararası Politika, Dış Politika Analizi ve Yakın Dönem Uluslararası İlişkiler Tarihi'dir.

Akademik İlgi AlanlarıDeğiştir

Uluslararası politika (international politics) ve dış politika (foreign policy)

Türk Dış Politikası (Turkish foreign policy)

KitaplarıDeğiştir

 • Tarafların Tutum ve Tezleri Açısından Kıbrıs Sorunu (1945-1986), İstanbul: İ.Ü.İktisat Fakültesi Yayını, 1991.
 • ABDnin Türkiye Politikası (1964-1980), İstanbul: Der Yayınları, 1995.
 • Değişen Dünya ve Türkiye, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1996. (derleyen)
 • Uluslararası Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, İstanbul: Der Yayınları, 1998. (derleyen)
 • Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, Kıbrıs, Ege ve Diğer Sorunlar. İstanbul: Der Yayınları, 2000.
 • Türk Dış Politikasının Analizi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2004 (Birinci Baskı 1994, İkinci Baskı 2001). (derleyen)
 • Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Dördüncü Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2005 (Birinci Baskı 1989, İkinci Baskı 1995, Üçüncü Baskı 2000).
 • Uluslararası İlişkilere Giriş, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2005 (Birinci Baskı 2002).
 • II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2006.

SözlükDeğiştir

 • Sönmezoğlu, Faruk (derleyen). Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Beril Dedeoğlu. Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Dördüncü Baskı, İstanbul: Der Yayınları, 2005 (Birinci Baskı 1992, İkinci Baskı 1996, Üçüncü Baskı 2000).

Kitap eleştirisiDeğiştir

 • Sönmezoğlu, Faruk. 'Monteagle Stearns, Entangled Allies, U.S. Policy Toward Greece, Turkey and Cyprus,' International Journal of Turkish Studies, Vol: 6, Nos. 1&2 (Winter 1992-94), s.216-218.

Dış bağlantılarDeğiştir