Farad, SI birim sisteminde ve MKS birim sisteminde sembolü F olan sığalık (kapasitans) birimidir.

Çeşitli boyutlardaki kapasitörler.

Farad, elektriksel kapasite birimi olarak kullanılır. Bir kapasitenin bir farad olması, 1 volt potansiyel farkı altında 1 coulomb yük depolayabilen bir kapasite anlamına gelir. Bir başka deyişle, bir farad, bir kapasitenin bir voltluk bir potansiyel farkı altında tutabilen bir elektrik yükü miktarıdır.

Farad birimi, adını İngiliz fizikçi Michael Faraday'dan almıştır. Faraday, elektromanyetizma konusunda birçok keşif yapmış ve bu alanda önemli katkılarıyla tanınmış bir bilim adamıdır.

Farad, uluslararası birim sistemi (SI) tarafından tanımlanmıştır ve birim sembolü "F" ile gösterilir. Farad birimi, kapasitörlerin ölçümünde kullanılır. Kapasitörler, yükleri depolayabilen ve devrelerde enerjinin depolanması ve salınması için kullanılan elektriksel bileşenlerdir.

Adı Michael Faraday'ın adından kaynaklanan farad, 1 coulombluk elektrik yüklendiğinde kutupları arasında 1 voltluk bir potansiyel farkı oluşan bir sığacın (kondansatörün) sığasıdır. Dolayısıyla 1 farad, 1 coulomb/volt'a eşittir. Farad nispeten yüksek bir sığa birimidir ve elektronikte kullanılan kondansatörlerin sığaları mikrofarad'la ölçülür.

farad (F) SI çarpanları
Alt katlar Katlar
Değer SI sembolü Adı Değer SI sembolü Adı
10−1 F dF desifarad 101 F daF dekafarad
10−2 F cF santifarad 102 F hF hektofarad
10−3 F mF milifarad 103 F kF kilofarad
10−6 F µF mikrofarad 106 F MF megafarad
10−9 F nF nanofarad 109 F GF gigafarad
10−12 F pF pikofarad 1012 F TF terafarad
10−15 F fF femtofarad 1015 F PF petafarad
10−18 F aF attofarad 1018 F EF egzafarad
10−21 F zF zeptofarad 1021 F ZF zettafarad
10−24 F yF yoktofarad 1024 F YF yottafarad
10−27 F rF rontofarad 1027 F RF ronnafarad
10−30 F qF quectofarad 1030 F QF quettafarad