Faizsiz bankacılık

Faizsiz bankacılık, geçmişi MÖ. 2123 - MÖ. 2081 yılları arasında Babil'de hüküm süren Hammurabi'ye kadar uzanmaktadır. Faizsiz bankacılığın temelini oluşturan "mudaraba" ve "muşaraka" akitleri, Orta Çağ Avrupasına da geçmiş ve "Commenda" ve "Società" adı altında kullanılmaya başlanmıştır.

Avrupalılar bu akitleri hiç değiştirmeden uygulamışlardır. Ayrıca İngiliz Bankacılığında önemini halen koruyan ve kısmen kar dağıtımı esasına göre çalışan tröstlerin (Investment Trust) faizsiz banka ile benzerlik ve yakınlığına da işaret edilmektedir.

KaynakçaDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir