Füniküler

Füniküler, raylı bir taşıma aracıdır. Bir dağ veya tepe gibi eğimli arazide, halatlarla yukarıya çekilerek çalışır. İki ayrı aracın aynı anda kullanımı, vagonların her birini karşı ağırlık olarak etkilemesi prensibi ile çalışır.

Kabataş - Taksim füniküleri
İsviçre'nin Locarno kentinde geleneksel bir füniküler

Wikimedia Commons'ta Füniküler ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.