Evlat edinme, bir kişinin genellikle çocuk olan başka bir kişinin ebeveynliğini o kişinin biyolojik veya yasal ebeveyninden devralarak üstlenmesi sürecidir. Geçmişte bazı toplumlar evlat edinme sürecini düzenleyen yasalar çıkarırken diğerleri taraflar arasında sözleşme imzalanmasını öngören daha pratik yöntemlere başvurdu. Günümüzde ise evlat edinme süreci kapsamlı yasal düzenlemeler ile yönetilmektedir.

Ayrıca bakınız değiştir