Event chain methodology

Olay zinciri metodolojisi proje çizelgelerini etkileyen olayları ve olay zincirlerini tanımlama ve yönetmeye odaklanan bir belirsizlik modelleme ve zamanlama ağ analizi tekniğidir. Olay zinciri metodolojisi, kritik yol metodunun ve kritik zincir proje yönetiminin ötesinde bir gelişmedir.[1]

Olay zinciri diyagramı

Olay zinciri metodolojisi, tahmin ve zamanlamada motivasyonel ve bilişsel önyargıların etkisini azaltmaya yardımcı olur.Kaynak hatası: Açılış <ref> etiketi hatalı biçimlendirilmiş veya hatalı bir ada sahip (Bkz: Kaynak gösterme)Kaynak hatası: Açılış <ref> etiketi hatalı biçimlendirilmiş veya hatalı bir ada sahip (Bkz: Kaynak gösterme)

Olay Zinciri Metodolojisi İlkeleriDüzenle

Risk ve faaliyet durumu anıDüzenle

 
Risk ve faaliyet durumu anı

Çoğu gerçek yaşam prosesinde bir faaliyet (görev), sürekli tek biçimli bir prosedür değildir. Görevler, bir faaliyeti bir durumdan diğerine dönüştüren harici olaylardan etkilenir.

Bir olayın önemli özelliklerinden biri, bir faaliyet sırasında bir olayın meydana geldiği andır. Bu an, bir olay meydana geldiğinde, çoğu durumda olasılıksaldır ve istatistiksel dağılım kullanılarak tanımlanabilir.

Olay ZincirleriDüzenle

Olaylar, olay zincirleri oluşturacak diğer olaylara neden olabilir. Bu olay zincirleri projenin seyrini önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, gereksinim değişiklikleri, bir faaliyetin gecikmesine neden olabilir. Faaliyeti hızlandırmak için, proje yöneticisi başka bir faaliyetten bir kaynak tahsis eder ve bu daha sonra cevapsız bir son başvuruya yol açar. Sonuçta, bu projenin başarısızlığına neden olabilir.

Monte Carlo SimülasyonlarıDüzenle

Olaylar ve olay zincirleri tanımlandıktan sonra, olayların kümülatif etkisini ölçmek için Monte Carlo simülasyonu kullanarak niceliksel analiz yapılabilir. Monte Carlo'nun proje takviminin simülasyonu için girdi verileri olarak risklerin olasılıkları ve etkileri kullanılır.Kaynak hatası: Açılış <ref> etiketi hatalı biçimlendirilmiş veya hatalı bir ada sahip (Bkz: Kaynak gösterme) Çoğu gerçek hayat projelerinde, bir olay olarak ifade edilen belirsizliklerle ilgili bilgileri, süre, başlangıç ​​zamanı, maliyet ve diğer parametrelere ilişkin dağılımlarla tamamlamak gerekir.

Kritik Olay ZincirleriDüzenle

Projeleri etkileyebilecek en büyük potansiyele sahip tek olaylar veya olay zincirleri "kritik olaylar" veya "kritik olay zincirleri" dir. Kritik olayları veya kritik olay zincirlerini belirleyerek, onların olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bu önemli olay zincirleri, proje süresi veya maliyeti gibi ana proje parametreleri ile olay zincirleri arasındaki korelasyonları analiz ederek belirlenebilir.

Olay Zincirleri ile Performans İzlemeDüzenle

Faaliyetin ilerlemesini izlemek, güncellenmiş bilgilerin analizi gerçekleştirmek için kullanılmasını sağlar. Proje boyunca olayların olasılığı ve zamanı, gerçek verilere dayanarak yeniden hesaplanabilir. Performans izleme ile ilgili temel sorun, bir faaliyet kısmen tamamlandığında ve faaliyete belirli olaylar atandığında bir faaliyetin süresini ve maliyetini tahmin etmektedir. Bu sorunun basit sezgisel yaklaşımı, olay parametrelerinden biri olarak tanımlanan risk anını analiz etmektir. Gelişmiş analiz, Bayesci bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Olay Zinciri DiyagramlarıDüzenle

Olay Zinciri Diyagramları, olaylar ve görevler arasındaki ilişkileri ve olayların birbirlerini nasıl etkilediğini gösteren görselleştirmedir. Bu zincirleri temsil etmenin en basit yolu, bunları Gantt çizelgesindeki belirli görevler veya zaman aralıklarıyla ilişkili oklar olarak göstermektir. Farklı olaylar ve olay zincirleri farklı renkler kullanılarak görüntülenebilir. Olaylar genel (projedeki tüm görevler için) ve yerel (belirli bir görev için) olabilir. Olayları ve olay zincirlerini görselleştirmek için Olay Zinciri Diyagramları'nı kullanarak, risklerin ve belirsizliklerin modellemesi ve analizi önemli ölçüde basitleştirilebilir.

Olay Zinciri Metodolojisi OlaylarıDüzenle

Tekrarlanan FaaliyetlerDüzenle

 
Tekrarlanan Faaliyet

Bazen olaylar, tamamlanmış bir faaliyetin başlamasına neden olabilir. Bu gerçek hayat projeleri için çok yaygın bir senaryodur; Bazen önceki bir faaliyet, başarılı bir faaliyet sonuçlarına dayanarak tekrarlanmalıdır. Bu senaryoların olay zinciri metodolojisini kullanarak modellenmesi basittir. Gerekli olan tek şey olayın tanımlanması ve bir önceki faaliyete işaret eden bir faaliyete atanması olduğundan, orijinal proje zamanlamasının güncellenmesi gerekmez. Buna ek olarak, bir faaliyetin kaç kez tekrarlanabileceğine ilişkin bir sınır tanımlanması gerekir.

Olay Zincirleri ve Risk AzaltmaDüzenle

 
Azaltma planı

Bir proje boyunca olay veya olay zinciri oluşursa, azaltma çabası gerekebilir. Bazı durumlarda, azaltma planları oluşturulabilir. Azaltma planları, belirli bir olay meydana gelirse, proje çizelgesini güçlendiren bir faaliyet ya da faaliyetler grubudur (küçük program). Çözüm, azaltma planını bir olaya veya olay zincirine atamaktır. Bu küçük zaman çizelgeleri bir olay zinciri oluştuğunda tetiklenir. Aynı azaltma planı, farklı olaylar için kullanılabilir.

Olaylara Göre Kaynak DağılımıDüzenle

Potansiyel bir olay, belirli koşullar altında gerçekleşebilecek bir kaynağın bir faaliyetten diğerine yeniden atanmasıdır. Örneğin, bir faaliyet belirli bir süre içinde tamamlamak için daha fazla kaynak gerektiriyorsa, bu kaynağı başka bir faaliyetten yeniden ayırmak için bir olay tetikleyecektir. Kaynakların yeniden tahsisi, faaliyet süresi belirli bir son değere ulaştığında veya maliyet belirli bir değeri aştığında da ortaya çıkabilir. Olaylar, kaynakları kullanarak farklı durumları modellemek için kullanılabilir; ör. Geçici izin, hastalık, tatil vs.

Ayrıca Bkz.Düzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Virine, L. and Trumper M., Project Decisions: The Art and Science (2007).

Konu ile ilgili diğer kaynaklarDüzenle

 • Arnaud Doucet, Nando de İkisine ve Neil Gordon, Sıralı Monte Carlo yöntemleri uygulama, 2001, ISBN 0-387-95146-6.
 • Hammond, J. S. ve Keeney, R. L. ve Raiffa, H., Akıllı Seçimler: Bir Pratik Rehberlik Yapmak daha İyi Kararlar (1999). Harvard Business School Press
 • (Ed.) D. Kahneman ve A. Tversky (1982). Yargı altında Belirsizlik: Keşif ve Önyargıları. Cambridge University Press. ISBN 0-521-28414-7
 • Keeney, R. L.,Değer odaklı düşünme-Bir Yolu Yaratıcı Karar verme (1992). Harvard University Press. ISBN 0-674-93197-1
 • Matheson, David, Matheson, Jim, Akıllı Örgüt: Değer Yaratmak yoluyla Stratejik Ar-Ge (1998). Harvard Business School Press. ISBN 0-87584-765-X
 • Raiffa, Howard, Karar Analizi: Giriş Okumalar Seçimler Altında Belirsizlik (1997). McGraw Hill. ISBN 0-07-052579-X
 • Robert C. P. ve G. Casella. "Monte Carlo İstatistiksel Yöntemler" (ikinci baskı). New York: Springer-Verlag, 2004, ISBN 0-387-21239-6
 • Skinner, David, Giriş Karar Analizi, 2. Baskı (1999). Olasılıklı. ISBN 0-9647938-3-0
 • Smith, J. S., Karar Analizi: Bir Bayesian Yaklaşım (1988), Chapman ve Hall. ISBN 0-412-27520-1
 • Virine, L. ve M. Trumper, ProjectThink. Neden İyi Bir Yönetici Olmak Kötü Proje Seçenekleri (2013), Gower Pub Co. ISBN 978-1409454984

Dış bağlantılarDüzenle