Etil metil eter ya da metoksietan ilacımsı kokuya sahip renksiz bir gazdır. Yapısal formülü CH3OC2H5 olan asimetrik bir eterdir. Erime noktası -113 °C olup 7.4 °C'de kaynar. Fazla yanıcıdır ve bilinen bir kullanım alanı yoktur.

Metoksietan yapısal formülü