Eskort

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Eskort, "eşlik eden kişi" anlamında İngilizce kökenli bir sözcüktür. Eskort sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: