Eski İnananlar

Eski İnananlar, Rus Ortodoks Kilisesi tarihinin Eski İnananları ya da Eski Ritüelcileri (Rusça: староверы veya старообрядцы, starovyery veya staroobryadtsy), 1652 ve 1666 arasında Moskova Patriği Nikon tarafından tanıtılan kilise reformlarına karşı bir protesto olarak resmi Rus Ortodoks Kilisesi'nden 1666 sonrasında ayrılan topluluk. Eski İnananlar Rus Ortodoks Kilisesi'nin bu reformları uygulamasından önce tutulan dini uygulamaları devam ettirmektedir.

Eski İnanan kilisesi örneği
Patrik Nikon haçı
Woodburn, Oregon'da Eski İnananlar.

KökeniDüzenle

1652 yılında, Patrik Nikon (1605-1681; 1652'den 1658 kadar Rus Ortodoks Kilisesi Patriği) Rus ve Rum Ortodoks Kiliseleri uygulamaları arasında uyum sağlanması amacıyla ritüelsel ve metinsel bir dizi revizyonlar tanıttı. Nikon, Rusça ve Rumca ayinler ve metinler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için, zamanında Rumlara ait olan ayinlerin Ruslara uygulanmasını emretti. Bunu yaparken, Nikon din adamları ve bir konsey toplamadan olmadan hareket etti. Bu revizyonlar uygulanmasından sonra karşı çıkanlar aforoz edildi. Mevcut ayinleri devam ettirmek isteyenler 17. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar "Schismatics" (Rusça: раскольники raskol'niki) olarak bilindi. Bu isim II. Katerina döneminde ortaya atıldı. Eski İnananlar kendilerine onlar ise kendilerine Ortodoks Hristiyanlar demeye devam ettiler.

Patrik Nikon'un ReformlarıDüzenle

17. yüzyılın ortalarında, Rum ve Moskova Patriği Nikon da dahil olmak üzere Rus Kilisesi yetkilileri, çağdaş Rus ve Rum kullanımları arasındaki farklılıkları fark etmişti. Onlar, Rus Ortodoks Kilisesi beceriksiz basmakalıp hataların bir sonucu olarak, ayinleri ve önemli ölçüde Rum orijinallerinden sapmış olan kendi dini kitaplarını geliştirdikleri sonucuna varmışlardı. Böylece, Rus Ortodoks Kilisesi diğer Ortodoks kiliseleriyle uyumsuz hale gelmişti. Daha sonra Nikon'un araştırmaları sırasında Rumlar tarafından kullanılan kitapların aslında Rusya'da o dönemde kullanılanlardan sonra yazıldığı anlaşıldı. Nikon, Rus Çarlığı, Lehistan-litvanya ve diğer Slav milletlerinde aynı ayin tipinin kullanılmasını istiyordu.