Erihthonios (Dardanya)

(Erichthonius (Dardanya) sayfasından yönlendirildi)

Erichthonius (Eski Yunanca : Ἐριχθόνιος) Yunan mitolojisinde, Dardanya'nın efsanevî bir kralıdır. Dardanos ve Batea'nın oğludur (diğer bazı efsanelerde Phineus'un kızı Olizone'nin annesi olduğu anlatılır [1] ). İlos ve Zacynthus'un kardeşidir.[2] Erichthonius'un barışçıl ve müreffeh bir saltanat geçirdiği söylenir.

Etimoloji

değiştir

Erichthonius ismi etimolojik olarak belirsiz, muhtemelen Yunan öncesi * Erekt y eu- formuyla ilişkilidir. "Ἐριχθόνιος'un, ( ἐρέχθω", "sallamak") ile bağlantısı geç bir halk etimolojisidir; diğer halk etimolojileri arasında (ἔριον, erion, "yün") veya (eris, "çekişme") ve (χθών chthôn veya chthonos, "toprak") bulunur.[3][4]

Mitoloji

değiştir

Temel olarak, Erichthonius hakkında bilinenler Homeros'tan gelmektedir. Homeros onun hakkında şöyle der: [İlyada XX.kitap 215-235, Azra Erhat]

Bilmek istersen daha çok şey,
öğrenesin diye soyumuzu sopumuzu iyicene,
dinle bak, çok insan tanır bizi.
Bulut devşiren Zeus, baba oldu ilkin Dardanos’a,
Dardanos kurdu Dardanie’i,
o zamanlar kutsal İlyon yoktu,
ölümlü insanların büyük kenti yoktu ovada.
Dardanoslular çok pınarlı İda’nm eteklerinde otururdu.
Dardanos’tan Erikhtonios doğdu, kral oldu,
en varlıklı adamı oldu ölümlü insanların.
On bin kısrağı otlardı çayırlarda,
sevinirlerdi körpe taylarına bakıp.
Boreas, otlarken gördü onları, vuruldu,
bir at oldu kara yeleli, bindi kısraklara,
kısraklar gebe kalıp on iki tay doğurdular,
taylar bereketli tarlada hoplayıp zıpladılar,
koştular başakların tepesinde, başaklara dokunmadılar,
dört döndüler denizin engin sırtında,
alacalı köpükler üstünde dört döndüler.
Erikhtonios’tan Tros doğdu, Troyalıların kralı.
Kusursuz üç oğlu oldu Tros’un da:
İlos, Assarakos, tanrılara denk Ganymedes.
En güzeliydi Ganymedes ölümlü insanların,
tanrılar kaçırdı onu Olympos’a,
Zeus’a şarap sunan olsun diye,
dediler güzelliğiyle yaşasın tanrılar arasında,
İlos’un oğlu kusursuz Laomedon’du,
Tithonos’la Priamos doğdu Laomedon’dan,
Lampos Klytios, Ares’in dölü Hiketaon doğdu.
Assarakos’un oğlu Kapys, Kapys’in oğlu Ankhises’ti.

John Tzetzes ve Lycophron'a yazılmış bir şerh, Erichthonius'un eşinin Simoeis'in kızı Astyoche olduğunu belirtir. Bibliotheka'da Erichthonius'un ağabeyi İlos genç ve çocuksuz öldüğünü ekler; Erichthonius'un torunu İlos da Truva şehrinin kurucusudur.

Strabon'un kayıtları, "bazı daha yeni yazarlar" tarafından iddia edildiği gibi Teucer'in Attika içindeki Xypeteones'dan geldiğini, efsanevi zamanlarda sözde Troes (Truvalılar anlamında) adlandırıldığını belirtir.[5] Bu yazarlar, Erichthonius'un hem Attika'nın hem de Troad'ın kurucusu olduğundan ve Troad sözcüğünün bu ikisini tanımlıyor olabileceğinden bahsetmiştir.

Erichthonius kırk altı, diğerlerine göre altmış beş yıl saltanat sürdü ve yerine oğlu Tros geçti .

Soyağacı

değiştir
OkeanosTethys
AtlasPleioneSkamandrosIdaeaSimoeis
ZeusElektraTeucer
DardanosBatea
IlosErichthoniusAstyoche
CallirrhoeTros
IlosGanymedesAssaracusHieromneme
LaomedonThemisteCapys
PriamosAnkhisesAfroditLatinus
KreusaAeneasLavinia
AscaniusSilvius
SilviusAeneas Silvius
BrutusLatinus Silvius
Alba
Atys
Capys
Capetus
Tiberinus Silvius
Agrippa
Romulus Silvius
Aventinus
Procas
NumitorAmulius
Ares/MarsRhea Silvia
HersiliaRomusRemus
  1. ^ Dictys Cretensis, Trojan War Chronicle 3.5 & 4.22 27 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  2. ^ Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae 1.50.3
  3. ^ Beekes, s.v. Ἐριχθόνιος, has suggested a Pre-Greek proto-form *Erektyeu-
  4. ^ Graves, 25 "Athene's Nature and Deeds", p. 99.
  5. ^ Strabo, Geographica 13.1.48

Kaynakça

değiştir