Erechtheus

Erechtheus ( /ɪˈrɛkθjs, -θiəs/ ;) Yunan mitolojisinde, Atina şehrinin kurucusu olan ve tanrısal olarak Poseidon ile ilişkilendirildiğinden "Poseidon Erechtheus" olarak anılan, eski bir Atina kralının adıydı. Efsanevi Erechtheus ve tarihi kişilik Erechtheus, Euripides'in kayıp trajedisi Erechtheus'ta (MÖ 423–22) tek bir karakterde birleştirildi. Erichthonius adı Erechtheus'un bir oğlunun adıdır, ancak Plutarch , Erechtheus'un doğuş mitinde iki ismi birleştirir.[1]

Erechtheus Heykeli

I. ErechtheusDüzenle

Atinalılar Erechtheidai, "Erechtheus oğulları" olduklarını zannediyorlardı.[2] Homeros'un İlyada'sında (2. 547-48) Erechteus, Athena tarafından büyütülen - yetiştirilen, "tahıl veren Toprak"ın oğludur.[3] . Hikayeye göre, Hephaistos, Athena'ya tecavüz etmeye çalışmış ama başaramamıştır. Kalçasındaki spermi, yün kıyafetiyle dünyaya fırlatınca, Gaia hamile kalmıştır. Bu yüzden Erechtheus'un babası Hephaistos'tur.

Poseidon ve Athena arasında Atina'nın himayesi için yapılan yarışmada, Akropolis'teki Poseidon'un tridentinin çarptığı tuz kaynağı, Erechtheus denizi olarak biliniyordu.[4]

Atina kralı II. ErechtheusDüzenle

AileDüzenle

İkinci Erechtheus, Zeuxippe ve Atina Kralı Pandion I'un oğlu ve tahtın varisidir. Kardeşleri Philomela, Procne, Butes ve muhtemelen Teuthras'tı .[5]

Erechtheus, karısı Praxithea'dan; Cecrops, Pandorus, Metion isimli üç oğlu [6] ve Protogeneia, Pandora, Procris, Creusa, Oreithyia ve Chthonia isimli altı kızı oldu.[7] Bazı kaynaklar; Orneus,[8] Thespius,[9] Eupalamus,[10] Sicyon [11] ve Merope'in de çocukları olduğunu ekler.[12]

İlişki İsimler Kaynaklar
Hesiodos Diodorus Apollodorus Plutarkhos Hyginus Pausanias Stefanos suida
Ebeveynler Pandion ve Zeuxippe
Pandion
Kardeşler Procne
Philomela
Butes
Cephalus
Teuthras
Karısı Praxithea
Çocuklar Cecrops
Eupalamus
Pandorus
Metion
Orneus
Sicyon
Thespius
Protogeneia
Pandora
Procris
Kreusa
Orithyia
Chthonia
Merope

Pseudo-Apollodorus'a göre, Erechtheus II'nin Butes adında bir ikiz erkek kardeşi vardı ve Erechtheus'un kızı Chthonia ile evlendi. Kardeşler, Pandion'un krallığını paylaştılar; Erechtheus tahta geçerken; Butes, Athena ve Poseidon'un rahipliği görevini aldı ve bu hak onun soyundan gelenlere geçti. Bu geç köken miti veya aition, Boutidai ailesinin kalıtsal rahipliğinin soyunu kanıtlamaktadır.

SaltanatDüzenle

Onun saltanatı, Eleusislilerin Trakya'dan gelen Eumolpus tarafından komuta edildiği Atina ve Eleusis arasındaki savaşla dikkat çekmektedir. Bir kahin, Atina'nın kazanması için, Erechtheus'un üç kızından birini kurban etmesi gerektiği kehanetinde bulunmuştur. Belki de kehanet, evli olmayan üç kızından biri şeklindedir. Bir versiyonda kurban edilen kızı, en küçük kızı Chthonia'dır. Bir diğer versiyonda, kendi iradeleri ile kurban edilmeyi kabul eden en büyük iki kızı Protogeneia ve Pandora'dır. Her halükarda, kalan kız kardeşlerin (Boreas tarafından kaçırılan Orithyia hariç) veya en azından bazılarının kendilerini öldürdüğü söyleniyor. Erechtheus'un talihsiz kızlarının hikâyesi Hyacinthus ve Leos'un kızları ile karşılaştırılabilir .

Atina ve Eleusis güçleri arasındaki bir sonraki savaşta, Erechtheus savaşı kazandı ve Eumolpus'u öldürdü, ancak daha sonra Poseidon'un üç dişlli mızrağı (trident) tarafından vurularak öldürüldü.[13] Euripides'in kayıp trajedisi Erechtheus'dan kalan fragmanlarına göre Poseidon, oğlu Eumolpus'un intikamını, Erechtheus'u tridenti ile öldürerek aldı.[14]

Euripides'in trajedisinin bitiş satırları, 1965'te bir papirüs parçasından kurtarıldı.[15] Burkert [16] için bu parçalar, "Erechtheum'un kuruluşu ile Athena rahibesi kurumunun örtüştüğünü" gösteriyor. Athena, Erichtheus'un dul eşi Praxithea'ya talimat vererek olayı çözer:

...ve kocan için şehrin ortasına bir türbe yapılmasını emrediyorum; onu öldüren kişiyle 'kutsal Poseidon' adıyla anılacak; ama vatandaşlar arasında kurbanlık sığırlar kesildiğinde ona 'Erechtheus' da denilecektir. Bununla birlikte, şehrin temellerini yeniden inşa ettiğinize göre, şehir için ön hazırlık ateş kurbanlarını getirme ve rahibem olarak adlandırılma görevini size veriyorum.[17][18]

Atinalı kral listesinde, Erechtheus'un damadı Xuthus, Erechtheus'un birçok oğlu arasından varisi seçmesi gerektiğinde, Cecrops II'yi seçti ve mitik kurucu kral Cecrops I'in ardından adını Cecrops olarak almıştır. Böylece, şair Casto'nun bir parçasına göre Erechtheus'un yerine kardeşi II. Cecrops geçer. Ama pseudo-Apollodorus'a göre (3.15.1) yerine oğlu geçmiştir.

ErechtheionDüzenle

Atina Akropolü'nün merkezi tanrıları Poseidon Erechtheus ve Athena Polias'dır - "Athena kentin koruyucusu" idi.[19] Odyssey (VII.81), Athena'nın Atina'ya döndüğünü ve "Erekhtheus'un sağlam yapılı evine girdiğini" zaten anlatır. Efsanevi kurucu-kral Cecrops'un [20] ve onun ruhunu bünyesinde barındıran yılanın kahraman-mezarı olan Kekropion isimli yerde inşa edilen arkaik tapınak, MÖ 480'de Pers kuvvetleri tarafından Greko- Pers savaşları sırasında tahrip edilmiştir ve MÖ 421 - 407 arasında yerini şimdiki Erechtheum almıştır. Cecrops'un mevcudiyeti ile kutsal hale getirilen alanın sürekliliği, Nonnus'un Dionysiaka'sında Erechtheion kandili, "Cecrops'un kandili" olarak atıfta bulunulmasının özündedir.[21] Erechtheum rahipleri ve Athena rahibesi, Atina yılının sonlarına doğru Skira festivalini başlatan Skiron alayında birlikte katıldılar. Amaçları, Atina ile Eleusis arasındaki savaşta Eumolpus'a yardım etmiş olan kahraman-kahin Skiros'un Skiron'daki temenosuydu.

Atina'da aynı karakter için kullanılan iki isim Poseidon ve Erechtheus (aşağıya bakınız), Poseidon Erechtheus'a adakların sunulduğu tek bir altarın ve rahibin olduğu Erectheum kültünde gösterilmiştir.[22]

Swinburne'ün Erechtheus'uDüzenle

Swinburne'ün klasik trajedisi Erechtheus 1876'da yayınlandı. Bu dönemde aklını meşgul eden cumhuriyetçi ve vatansever idealleri ifade etmek için klasik mitin çerçevesini kullanır.[23]

NotlarDüzenle

 

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Plutarch, Moralia 843b.
 2. ^ Euripides, Medea, 824.
 3. ^ R. M. Frazer, Jr., "Some Notes on the Athenian Entry, Iliad B 546-56" Hermes 97.3 (1969), pp. 262–266, observes in this displacement a submerged memory of Athena's lost role as a mother-goddess "by becoming strictly a virgin". (p 262); compare Wolfgang Fauth, Der Kleine Pauly (1954), s.v. "Athena"; a contrasting view is Martin P. Nilsson, Geschichte der Griechischen Religion, vol I, pt 2 (Munich, 1955) pp 442ff.
 4. ^ Pseudo-Apollodorus. Bibliotheca, 3.14.1 6 Ocak 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., noted by Karl Kerenyi, The Heroes of the Greeks (1959), p. 211; Kerenyi narrates myths of Erechtheus pp 21–46.
 5. ^ Stephanus of Byzantium, Ethnica s.v. Thespeia 10 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 6. ^ Apollodorus, 3.15.1
 7. ^ Suida, Suda Encyclopedia s.v. Maidens, Virgins (Παρθένοι) 25 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 2.25.6; Plutarch, Theseus 32.1; Stephanus of Byzantium, Ethnica s.v. Orneiai 10 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 9. ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.29.2
 10. ^ Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 4.76.1
 11. ^ Pausanias, Graeciae Descriptio 2.6.5 17 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., citing Hesiod (Ehoiai fr. 224) for Erechtheus
 12. ^ Plutarch, Theseus 19.5
 13. ^ The alternative, that Zeus slew him with a thunderbolt at Poseidon's request, simply sets the action at a remove, magnifying a universal role for Zeus.
 14. ^ Euripides, Ion, 281. Another figure who was killed by driving him into the earth by repeated blows was Caeneus the Lapith.
 15. ^ Colin Austin, in Recherches de Papyrologie 4 (1967); Nova fragmenta Euripidea (1968) frs.65.90-97.
 16. ^ Burkert (Peter Bing, tr.) Homo Necans (1983) p. 149.
 17. ^ Praxithea ("cult of the Goddess") had assented to the sacrifice of her own daughter before the battle.
 18. ^ Peter Bing's English rendering of Burkert's translation.
 19. ^ Walter Burkert (Peter Bing, tr.) Homo Necans 1983:144 remarked of the Skira procession "The priests are those of the central gods of the Acropolis: Poseidon-Erechtheus and Athena Polias".
 20. ^ That the Erechtheion is built on the site of the "alleged tomb, the Kekropion" is noted in passing even in a work as general as Karl Kerenyi, The Heroes of the Greeks, 1959:213. The Kekropion is securely identified as lying beneath the Porch of the Maidens of the existing Erechtheum. The imprint of a small but vanished enclosure against the east foundation was analyzed by Holland, in American Journal of Archaeology (AJA) 28 1924:161f. No foundations for an actual temple structure have been discovered beneath the Erechtheum itself: William Bell Dinsmoor summarizes the archaeology in "The Hekatompedon on the Athenian Acropolis" AJA V51.2 (April–June 1947:109 note 4, 120 note 59.
 21. ^ Nonnus, Dionysiaca 33.124, noted by Olga Palagia, "A Niche for Kallimachos' Lamp?" American Journal of Archaeology, 88.4 (October 1984:515-521) p. 519 and note 15.
 22. ^ Walter Burkert (Peter Bing, tr.) Homo Necans 1983, p. 149 gives references for this observation.
 23. ^ John A Walsh- an Introduction to Algernon Charles Swinburne: Indiana 2012