Erdal Öz Edebiyat Ödülü

Türkiye'de edebiyat ödülü

Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi ve Can Yayınları tarafından her yıl bir şair ya da yazara verilen edebiyat ödülü.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü logosu

İlk ödül 2008 yılında Gülten Akın'a verilmiştir. Ödül, 15.000 TL tutarında maddi destek ve bir heykelcikten oluşur. Ödül heykelciği Handan Börteçene tarafından tasarlanmıştır.

Değerlendirme ve seçici kurul değiştir

Ödül her yıl, seçici kurulun öykü, şiir ya da deneme alanındaki tüm eserleri değerlendirmesi sonucunda, yaşamakta olan ve son üç sene içinde bir yapıtı yayınlanmış olan bir şair ya da yazara verilir. Ödülü bir kez alan kişiye tekrar ödül verilmez. Seçici kurul altı üye ile Can Yayınları'nın temsilcisinden oluşur. Her sene kurula başkanlık eden üye kuruldan ayrılır ve yerine yeni bir kişi seçilir. Kuruldan ayrılan üye altı yıl içinde yeniden seçici kurulda yer almaz, böylece kurulun 6 yılın sonunda yenilenmesi sağlanmış olur.

2008 yılındaki kurucu seçici kurul, Tahsin Yücel, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş ve Can Yayınları temsilcisi olarak Celal Üster'den oluşmuştur.[1]

2009 yılındaki kurucu seçici kurul, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş, Enis Batur ve Can Yayınları temsilcisi olarak Faruk Duman'dan oluşmuştur.

2010 yılındaki kurucu seçici kurul, Cevat Çapan, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş, Enis Batur, Feride Çiçekoğlu ve Can Yayınları temsilcisi olarak Zeynep Çağlıyor'dan oluşmuştur.[2]

2011 yılındaki kurucu seçici kurul, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş, Enis Batur, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi ve Can Yayınları adına Zeynep Çağlıyor'dan oluşmuştur.[3]

2012 seçici kurulu: Nüket Esen, Semih Gümüş, Enis Batur, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Kaya Genç ve Zeynep Çağlıyor.[4]

2013 seçici kurulu: Semih Gümüş, Enis Batur, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Handan İnci, Kaya Genç ve Zeynep Çağlıyor.[5]

2014 yılındaki kurucu seçici kurul, Enis Batur, Feride Çiçekoğlu, Turgay Fişekçi, Handan İnci, Kaya Genç, Asuman Kafaoğlu Büke ve Can yayınları adına Sırma Köksal'dan oluşmuştur. Ödül Küçük İskender'e verilmiştir.[6][7]

2015 yılının seçici kurul üyeleri: Feride Çiçekoğlu (başkan), Turgay Fişekçi, Handan İnci, Kaya Genç, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp ve Can yayınları adına Sırma Köksal.[8]

2016 yılındaki seçici kurul: Turgay Fişekçi (başkan), Kaya Genç, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık ve Can Yayınları adına Sırma Köksal[9]

2017 yılındaki seçici kurul: Kaya Genç(başkan), Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına Sırma Köksal'dan oluşmuştur.[10]

2018 yılındaki seçici kurul: Handan İnci (başkan), Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş ve Can Yayınları adına Faruk Duman'dan oluşmuştur.[11]

2019 yılındaki seçici kurul: Asuman Kafaoğlu Büke (başkan), Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal ve Can Yayınları adına Faruk Duman'dan oluşmuştur.[12]

2020 yılındaki seçici kurul: Oğuz Demiralp (başkan), Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş ve Faruk Duman’dan oluşmuştur.'[13]

2021 yılındaki seçici kurul: Sibel Irzık (başkan), Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman.[14]

2022 yılındaki seçici kurul: Cemil Kavukçu (başkan), Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Jale Özata ve Faruk Duman.[15]

2023 yılındaki seçici kurul: Ömer Türkeş (başkan), Metin Celâl, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Jale Özata Dirlikyapan, Behçet Çelik  ve Faruk Duman.[16]

Ödülün açıklanması değiştir

Her yılın 17 Mart gününde, seçici kurul tarafından belirlenen ödül sahibi basına açıklanır. Ödül, Erdal Öz'ün doğum günü olan 26 Mart günü Pera Müzesi'nde yapılan törenle sahibine verilir.

Kazananlar değiştir

 • 2008: Gülten Akın, "Çağdaş Türk şiirinin günümüzde ulaştığı düzeyi yansıtma niteliği, şiire verdiği emek ve son yıllarda kendi şiirinde yarattığı yenilikler nedeniyle"[17]
 • 2009: İhsan Oktay Anar, "Edebiyatımıza kazandırdığı birbirinden önemli romanları, bu romanlarda ortaya koyduğu özgün üslubu nedeniyle ödüle layık görülmüştür."
 • 2010: Nurdan Gürbilek, "Türkiye'de edebiyatın bütününe deneme penceresinden bakan, sorgulayıcı bakış açısı ve bu coğrafyanın belirleyici öğelerinden endişe konusuna getirdiği çok boyutlu açılım gerekçesiyle[18]
 • 2011: Şavkar Altınel, "Kendine özgü şiiri ve düz yazısıyla edebiyatımıza önemli katkılarda bulunan Şavkar Altınel, edebiyat değerlerine sürekli bağlılığı ve farklı edebiyatlar arasında köprü oluşu nedeniyle ödüle layık görülmüştür." [19]
 • 2012: Murathan Mungan, "30 seneyi aşkın süredir tiyatro, şiir, öykü, roman ve deneme alanlarında gösterdiği yaratıcılık, yenilikçilik ve yetkinliği nedeniyle"[20]
 • 2013: Cemil Kavukçu, "Öykü türünde gösterdiği ısrarlı çalışma, öykücülüğümüze kazandırdığı yeni tipler ve anlatım yöntemleri, üretkenliği ve öykünün edebiyatın gündeminde kalması için gösterdiği kişisel ve yaratıcı çaba nedeniyle"[21]
 • 2014: Küçük İskender, "Türk şiirine getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık nedeniyle"[6]
 • 2015: Orhan Pamuk,[22] "Roman sanatına verdiği emek ve edebiyatımızın dünyaya açılmasındaki katkıları nedeniyle..."
 • 2016: Orhan Koçak,[9] "Günümüz Türkiye edebiyat dünyasında oynadığı öncü rol nedeniyle..."
 • 2017: Cevat Çapan,,[23] "Seçkin şairliği ve çevirileriyle şiirimizin dünyaya açılmasına sağladığı katkıları, edebiyatımızın yeni kuşaklarının yetişmesinde harcadığı uzun yıllara yayılan emekleri ve yayıncılığımızın niteliğinin yükselmesindeki çalışmaları nedeniyle"
 • 2018: Adalet Ağaoğlu,[11] "arka planlarında Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel yapılarını işlediği romanlarını, yenilikçi anlatım teknikleriyle kaleme almış, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızın doruklarından biri olmuştur."
 • 2019: Latife Tekin, "toplumsal yaşama eleştirel bakışı ve kadın ve çevre konularına duyarlı romanları için verilmiştir"[12]
 • 2020: Jale Parla, “Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla, eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması nedeniyle vermiştir.”[13]
 • 2021: Selim İleri, "Öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle"[14]
 • 2022: Mehmet Eroğlu, “Mehmet Eroğlu, kişisel ya da toplumsal yıkımlara, acılara karşı duyarlılığı ve sorumlu bir aydın yazar tavrıyla, gerçek hayatın, gerçek insanlarını, yakın tarihin karanlık dönemlerini ele alan romanlarıyla ve girdiği yeni arayışlarla ödüle layık görüldü.”[15]
 • 2023: Füruzan, "Füruzan, 1970'lerden itibaren çöken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların,yabancı ortamlarda bunalan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına sevecenlikle yaklaştı; umutlu gelecek için emek verenlerin uğradıkları haksızlıkları ve toplumsal yaraları ele alırken kişileri derinlemesine inceledi, anlatımını ayrıntılarla besledi. Yapıtlarıyla öykünün yenilenmesine ve yaygınlaşmasına öncülük etmiş yazarların başında geldi."[16]

Kaynakça değiştir

 1. ^ "2008 Seçici Kurul". hurriyet.com.tr. 6 Şubat 2008. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 2. ^ "2010 yılı seçici kurul". milliyet.com.tr. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ "Erdal Öz Ödülü Şavkar Altınel'e". radikal.com.tr. 29 Mart 2011. 1 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 4. ^ "2012 Seçici Kurul". sabah.com.tr. 26 Mart 2012. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 5. ^ "2013 Seçici Kurul". milliyet.com.tr. 1 Nisan 2013. 5 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 6. ^ a b "'Erdal Öz Edebiyat Ödülü' Küçük İskender'in". 10 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2020. 
 7. ^ "2014 Seçici Kurul". cumhuriyet.com.tr. 10 Mart 2014. 4 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 8. ^ "2015 Seçici Kurul". hurriyet.com.tr. 24 Ağustos 2015. 24 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 9. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 6 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Kasım 2016. 
 10. ^ "Erdal Öz Edebiyat Ödülünün sahibi Cevat Çapan oldu". 31 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2018. 
 11. ^ a b "2018 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi Adalet Ağaoğlu". 20 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Eylül 2018. 
 12. ^ a b "2019 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün Sahibi Latife Tekin". Bianet. 10 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2019. 
 13. ^ a b "Erdal Öz Edebiyat Ödülü sahibini buldu". edebiyathaber.net. 4 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2020. 
 14. ^ a b "Erdal Öz Edebiyat Ödülü Selim İleri'nin oldu". www.cumhuriyet.com.tr. 27 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2021. 
 15. ^ a b "2022 Erdal Öz Edebiyat Ödülü Kazananı Açıklandı". kayiprihtim.com. 26 Eylül 2022. 26 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2022. 
 16. ^ a b Duvar, Gazete (30 Eylül 2023). "2023 Erdal Öz Edebiyat Ödülü Füruzan'ın". www.gazeteduvar.com.tr/2023-erdal-oz-edebiyat-odulu-furuzanin-haber-1640125. 6 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2023. 
 17. ^ 2008 17 Mart 2008 tarihli Erdal Öz Edebiyat Ödülü basın açıklaması (erişim: 29 Mart 2008)[ölü/kırık bağlantı]
 18. ^ 2010 Erdal Öz Edebiyat Ödülü Nurdan Gürbilek'in başlıklı basın açıklaması (erişim: 29 Mart 2010)[ölü/kırık bağlantı]
 19. ^ "Erdal Öz ödülü sahibini buldu". bugun.com.tr. 6 Nisan 2011. 10 Nisan 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 20. ^ "Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Murathan Mungan'a verildi". Zaman Gazetesi. 27 Mart 2012. Erişim tarihi: 27 Mart 2012. [ölü/kırık bağlantı]
 21. ^ "Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Cemil Kavukçu'ya". evrensel.net. 1 Nisan 2013. 10 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 22. ^ "Erdal Öz Edebiyat Ödülü Pamuk'un". 25 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015. 
 23. ^ "Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nün sahibi Cevat Çapan oldu". 31 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2018. 

Dış bağlantılar değiştir