Erasmus Programı

Erasmus+ Programı, Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students:[1] Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Programı), yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesi.

Erasmus+ Programı daha önce sadece Erasmus ismiyle yürütülen ve 2014 yılı itibarı ile sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı‘nın yeni adıdır. 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ olarak hibe desteği ile devam edecektir.

Avrupa Birliği EU2020 Stratejisi ile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir. Erasmus+, yurt dışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus+ Programı eğitim, öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Erasmus program ülkelerinin hepsi Ulusal Ajans tarafından sağlanan finansal destek hibesi alabilirler. Bu alanlarda Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır.[2]

Katılımcı ülkelerDüzenle

Erasmus'a katılabilen ülkeler program ülkeleri ve partner ülkeler olarak iki temel gruba ayrılmıştır.[3]

Program ülkeleri
AB ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, ispanya, İsveç, Birleşik Krallık
AB dışı ülkeler Kuzey Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, Türkiye
Partner ülkeler
Batı Balkan ülkeleri (Bölge 1) Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ
Doğu Ortaklığı ülkeleri (Bölge 2) Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova

Ukrayna (Uluslararası hukuk tarafından tanınan bölge)

Güney Akdeniz ülkeleri (Bölge 3) Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus
Rusya Federasyonu (Bölge 4) Uluslararası hukuk tarafından tanınan Rusya toprakları

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle