Ana menüyü aç

Episkopos makamı (Latinceepiscopalis sedes), asıl anlamıyla piskoposun resmen oturduğu kürsüdür. Katedra da denen bu resmî kürsü, piskoposun ana kilisesinde olup bu yüzden bu kiliseye piskoposun katedrali denmektedir.[1] Kürsüye bilhassa Doğu Ortodoks Kilisesi'nde ayrıca piskoposun tahtı da denmektedir.[2]

Kavram, aynı zamanda katedrâlin olduğu bilde için de kullanılmakta olduğundan[1] "Cebelitarık'ın Episkopos Makamı" şeklinde ifadelere sebeptir (İng. the Episcopal See of Gibraltar).[3]

Piskoposun kürsüsü, onun otoritesinin en eski simgesi olup[1] "makam" kelimesi, otoritesinin geçtiği bölge için kullanılır ve genellikle piskoposluk bölgesine tekabül eder[4] vğ "Worcester'in piskoposun makamı içinde inşa edilmiştir".[5] Bazen daha önemli bir anlam alarak mesela piskopos otoritesi alındaki bir bölge demek olabilir.[6]

Bilhassa Batı'da Kutsal Makam denerek en çok Roma piskoposunun makamı denmek istenmektedir.

KaynakçaDüzenle