Endemik (biyoloji)

Endemik, bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan/yetişen, dünyanın başka yerinde yaşama/yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü hayvan/bitki türüdür. Latince endemos (indigenous) kelimesinden gelir ve "yerli" anlamında kullanılmaktadır.

Endemik bitki çeşitleriDüzenle

Endemik türler 4 grupta toplamışlardır[1].

  • Paleoendemikler
  • Şizoendemikler
  • Patroendemikler
  • Apoendemikler

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kaya, Y., Aksakal, Ö., ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ DAĞILIMI., Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: (7) Sayı: (1) Yıl:2005. URL:http://eefdergi.erzincan.edu.tr/article/viewFile/1006000257/1006000165. Erişim: 2017-02-04