Endüstri Bölgeleri Kanunu

Endüstri Bölgeleri Yasası; 4737 sayılı, 9 Ocak 2002 kabul tarihli, tam adı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun olan kanun.

Kanunun amacı; yatırımları teşvik etmek, yurtdışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Bu kanun, "Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu"'nun oluşumunu, endüstri bölgelerinin kurulmasını ve bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin izin ve teşvikleri de kapsamaktadır.