Emre Bağce

Emre Bağce, (d. 1972, Sivas, Türkiye) Türk akademisyen, iletişim ve siyaset uzmanı.

Emre Bağce
Doğum 1972
Türkiye, Sivas
Mezun olduğu okul(lar) Boğaziçi Üniversitesi
Kariyeri
Dalı Sosyal Bilimler İletişim
Çalıştığı kurumlar Marmara Üniversitesi
Doktora
danışmanı
Prof. Dr. Taha Parla
Etkilendikleri Sokrates, Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau, Kant, Frankfurt Okulu, Hannah Arendt, Aşık Veysel

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kamu Yönetimi Bölümü'nde siyaset ve sosyal bilimler anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı; aynı kurumda yüksek lisans yaptı. 1997-2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışmalarını sürdürdü ve doktor derecesini aldı.

2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2005'te "siyasal düşünceler" alanında doçent oldu.

Bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı fakülte kurulu ve fakülte akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulu üyeliği gibi birçok idari ve akademik görevde bulundu. Lisans ve lisansüstü düzeyde "siyasal düşünceler tarihi", "siyasî tarih", "siyaset kuramı", "çağdaş siyasal ideolojiler", "Türk siyasal hayatı", "medya ve propaganda", "siyasal kampanya yönetimi" ve "siyasal belgesel incelemeleri" gibi dersler vermektedir.

Değişik kitap ve dergilerde siyaset, ideoloji, bilim, demokrasi, yerel yönetim, etik, modernite, savaş, küreselleşme ve emperyalizm konularını işleyen makaleleri ve araştırma raporları yayınlandı. Ayrıca TBMM Parlamento Tarihi Araştırma Grubu bünyesinde 1973-1977 dönemine dair çalışmalarda bulundu. "Frankfurt Okulu" (Doğu Batı Yayınları, 2006) ve "Sokrates'ten Âşık Veysel'e İnsan Toplum ve Yönetim Üstüne Denemeler" (Umuttepe Yayınları, 2010) başlıklı kitapların editörlüğünü gerçekleştirdi.

2011 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde profesör oldu ve halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

KaynakçaDüzenle

http://iletisim.marmara.edu.tr/cvtr.php?h_id=112[ölü/kırık bağlantı]