Emir Yakuti

Emir Yakuti, Çağrı Bey'in oğlu ve Alp Arslan'ın kardeşidir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Azerbaycan Emiri İsmail bin Yakuti ile Berkyaruk'un annesi olan, I. Melikşah'ın karısı Zübeyde Hatun'un babasıdır.