Elvend Mirza

Elvend Mirza - Akkoyunlu sultanı, Uzun Hasan'ın torunu, Yusuf Bey Bayandur'un ikinci oğlu.

Sultan Elvend Mirza
Coin of Sultan Alvand (Aq Qoyunlu).jpg
Devrine ait sikke
Akkoyunlu Hükümdarı
Hüküm süresi 1498-1501
Önce gelen Sultan Muhammet
Sonra gelen Saltanat bitti
Tam ismi
Sultan Elvend bin Yusuf bin Hasan
Hanedan Akkoyunlu
Babası Yusuf Bey Bayandur
Dini İslam

HayatıDüzenle

Çocukluğu ile ilgili pek fazla bilgi yok. 1478 yılında amcası Sultan Halil tarafından Şiraz valisi olarak atandı.[1] Amcası Uğurlu Mehmet'in oğlu Gödek Ahmet'in vefatı üzerine Azerbaycan tahtına sahip oldu. Saltanatının ilk yıllarında abisi Sultan Muhammet'le taht kavgasına tutuştu.[2] 1499 yılında amcası Sultan Yakup'un oğlu Sultan Murat'la sulh bağladı ve Akkoyunlu saltanatını ikiye ayırdı. Bundan sonra 1500-1501 yıllarında git gide artan Safevilerle mücadele etti. Ancak Ağustos 1501'de Şeyh İsmail'le Şerur Ovası'nda karşılaştı ve yenildi.[3] Şeyh İsmail'in Tebriz'e girerek kendisini şah ilan etmesi sonucunda tüm kuvvetlerini kaybetti ve Erzincan'a çekildi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Həsən bəy Rumlu, "Əhsən ət-Təvarix", səh. 234
  2. ^ Эфендиев О. А. Образование азербайджанского государства Сефевидов в начале XVI века. Баку, 1961, səh. 90-91
  3. ^ Həbib əs-Siyər, c. 4, səh. 499-500