Elpis, Yunan mitolojisinde umudun tecessümü, vücut bulmuş hali ve tanrıçası.

Nyx'in çocuğu, Pheme'nin ise annesi olduğuna dair iddialar vardır. Genellikle genç bir kadın olarak resmedilir. Tasvirlerinde çoğunlukla çiçekler (özellikle de zambak) veya cornucopia (içinden meyveler saçılan boynuz - bereket simgesi) taşır.

Roma mitolojisindeki karşılığı Spes'dir.

tanrıça Elpis sayesinde insanların umut bulduğuna inanılır