Elias Riggs

Yazar


Elias Riggs. Osmanlı Devleti'nde faaliyet göstermiş Amerikalı bir misyonerdir. Misyonerlikteki hizmet süresi 69 yıldır. Dört yaşında okumayı öğrenmiş, dokuz yaşında Grekçe'ye, 13 yaşında İbranice'ye başlamıştır. On dört yaşında Amherst College’e girmiş ve buradaki öğrenimi sırasında Keldanice, Süryanice, Arapça öğrenmiş ve yirmi yaşında iken Keldani grameri üzerine bir kitap yayımlamıştır. Rumca, Ermenice, Bulgarca ve Türkçe, misyoner olduktan sonra öğrendiği dillerdir. İlahiyat doktorası yapmış ve ömrününün tam elli yılını geçirdiği İstanbul'da ölmüştür.

Ayrıca bakınızDüzenle