Elektronik istihbarat

Elektronik istihbarat veya ELINT / SIGINT (ing. electronic intelligence ve signals intelligence), modern ve yüksek teknolojinin etkin kullanımına dayalı bir istihbarat türevi olup, düşman veya potansiyel tehdit unsurları tarafından kullanılan haberleşme aygıtları ve diğer elektronik cihazların yaydığı radyo dalgalarıyla veya kablo üzerinde taşınan analog ve dijital aktarımın çeşitli yöntemlerle yakalanıp analizi sonucu gizli bilgilerin elde edilmesi tekniğini ifade eden kavramdır. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.