Elektrik akısı

Elektrik akısı, elektrik alanının akısıdır. Elektrik akısı, bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısıyla doğru orantılıdır. Çok küçük bir dA alanındaki elektrik akısı şu şekilde hesaplanır:

Burada E yüzeye dik olan elektrik alanıdır. Bir S yüzeyinden geçen elektrik akısı dA alanlarının toplanmasıyla elde edilir:

dA; büyüklüğü yüzeyin alanına eşit, yönüyse yüzeye dik olan vektördür. Elektrik alanı vektörüyle, dA vektörü arasında skaler çarpım olduğundan elektrik akının büyüklüğü şu şekilde yazılır:

: yüzeyle elektrik alanı arasındaki açı)

Gauss yasasına göre kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı yüzey alanından bağımsızdır ve sadece alanın çevrelediği yükle orantılıdır:

QS kapalı yüzeyin içinde kalan net yük, ε0 boşluğun yalıtkanlık sabitidir.Bu yasa klasik elektromanyetizmayı açıklayan dört Maxwell denkleminden biridir. Elektrik akısının SI birimi Volt metredir.

İlgili makalelerDüzenle