Elektrik Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ilk defa 1954 yılında 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuştur. Daha sonra 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak yeniden tanımlanmıştır. TMMOB'un 24 odasından biridir.

Elektrik Mühendisleri Odası
KısaltmaEMO
Kuruluş26 Aralık 1954
MerkezIhlamur Sokak No:10 Ankara ,Türkiye[1]
Üyeler47.372 kişi[2]
LiderHüseyin Yeşil[3]
Bahadır Acar[3]
ÜyelikTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Resmî siteemo.org.tr/

Elektrik, Elektronik ve Biomedikal Mühendislerini bünyesinde barındıran EMO'nun bugünkü üye sayısı 42.000'in üzerindedir. Odanın merkezi Ankara'da olup Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Eskişehir ve Trabzon'da şubeleri vardır. Ayrıca şubelere bağlı il ve ilçelerde temsilcilik ve mesleki denetleme büroları şeklinde yurt düzeyinde geniş bir örgütlenmeye sahiptir.

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği'ni bünyesinde barındırır.[4][4]

Yayınlar değiştir

Elektrik Mühendisleri Odası süreli olarak, Elektrik Mühendisliği ve Cumhuriyet Gazetesi ile ortak olarak Cumhuriyet Enerji adlı iki dergi çıkarmaktadır. Ayrıca her şubenin ayrı bültenleri vardır ve birçok kitap da yayınlamıştır.

Elektrik Mühendisleri Odasının Amaçları değiştir

 • Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin üye toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer meslek odaları, üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlâkı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak,
 • Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
 • Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak,
 • Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
 • Meslekle ilgili standartları, normları, yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,
 • Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi konusunda birliğe ve resmi makamlara önerilerde bulunmak,
 • Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram ve uygulamaların gelişmesine çalışmak,
 • Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşları oluşturmak ve işletmek, kurslar, ulusal ve uluslararası fuarlar, seminerler, kongreler, sergiler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika vermek,
 • Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için her türlü çalışma ve denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarları kurmak,
 • Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler sunmak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak, lokal ve benzeri mekanlar oluşturmak,
 • Uzmanlık alanına giren konularda mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek,
 • Oda üyelerinin mühendislik dallarında eğitim gören öğrencilere mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler ve benzeri konularda odanın olanaklarından yararlandırmak, mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak,
 • Üniversiteler ile sanayi arasında iş birliği sağlamak ve bu konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda bulunmak.

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 1 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2007. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 29 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ekim 2014. 
 3. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 21 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2014.  Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "emo.org.tr" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış (Bkz: Kaynak gösterme)
 4. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 9 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2012. 

Dış bağlantılar değiştir