Elastik fibril

(Elastik bağ doku sayfasından yönlendirildi)

Elastik fibriller; bazı organlarda kuvvet ya da basınçla organın hacminin genişlemesini ve tekrar daralmasını sağlayan esnek yapılardır.

Bir tavşanın sıkı bağ dokusunda görülen elastik fibriller (sağ tarafta)

Akciğer, mesane, mide, damar etrafı, ligament, ses telleri gibi yapılarda bulunan ve gerilmeye karşı esneyebilme özelliğiyle onları yırtılmalara karşı koruyan fibrillerdir. Kendi uzunluklarının yaklaşık olarak iki katına uzayabilirler. Fibroblast, düz kas hücreleri ve diğer fibrilleri üreten hücrelerce üretilirler. Kollajen fibrillere göre çok incedirler. Bantlaşma veya çizgilenme göstermezler. Fibril alt birimlerinden oluşmadığı için, homojen bir görüntüleri vardır.

Elastik fibril demetleri paralel şekilde ya da birbirleriyle ilişkili ağlar şeklinde yapılar oluştururlar. Fibrillerin arasında fibroblast hücreleri ve kollajen fibriller bulunur. Elastik bağ doku; omurgada omurlar arasındaki bağlarda, içi boşalabilen organların duvarlarında, kalbin bazı bölgelerinde ve solunum yollarında kısmen bulunur.

Elastik fibriller elastin ve fibrillin adlı iki kısımdan oluşurlar.

Ayrıca bakınızDeğiştir