Ekstraktif metalurji

Ekstraktif (özütleme[1]) metalurji, cevherden metalin özünü çıkararak, arındırır ve geri dönüşümünü sağlar. Yer kabuğunda bulunan birçok metal doğada oksit ve sülfür bileşikleri halinde bulunmaktadır. Bu mineral bileşikleri istenen metali elde etmek için azaltılmalıdır. Bu bileşiklerin azaltılmasında ya elektrolit ya da kimyasal işlemler kullanılır. Bazı metaller içinse her iki işlem de kullanılır. Elektrolit indirgeme basit olarak çözünmüş veya ergimiş metal oksit üzerinden akım geçirilerek nötr metal oluşturulmasıdır.

  1. ^ Kınıkoğlu, Nihat G. (2013). Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü. ANKARA: Türk Dil Kurumu Yayınları. s. 119. ISBN 978-975-16-2589-2.