Eksüda

Eksüda (exudate), damar geçirgenliğindeki artış nedeniyle dokuların dışına çıkan kan sıvısıdır. Büyük moleküllü plazma proteinleri bakımından zengindir (özgül ağırlığı 1.018'den fazladır). Eksüda pıhtılaşma eğilimindedir. Kan hücrelerini de içerebilir.[1][2]

İnsan parmağındaki bir yaradan çıkan eksüda

ÖrneklerDeğiştir

  • Septik şok
  • Bakteriyel peritonit
  • Tüberküloz peritonit
  • Mezotelyoma (plevra tümörü)
  • Plevra inflamasyonu (plörit)

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Tahsinoğlu M, Çöloğlu AS, Erseven G. Dişhekimleri için Genel Patoloji, Altın Matbaacılık, İstanbul, 1981
  2. ^ Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015