Ekonomik eşitsizlik

Farklı gruplar arasında gelir veya servet dağılımı

Ekonomik eşitsizlik bir gruptaki bireylerin, bir popülasyonu oluşturan grupların ya da ülkelerin arasındaki ekonomik refah seviyesinde farklılıklar bulunması durumunu tanımlar. Ekonomik eşitsizlik ifadesi gelir eşitsizliği, servet eşitsizliği, ya da zenginlik boşluğu olarak da ifade edilebilir. Ekonomistler genellikle ekonomik eşitsizliğe üç kriteri ölçü alarak yaklaşır: servet, gelir ve tüketim.[1] Ekonomik eşitsizlik sorunu eşitlik, eşitlik çıktısı ve eşitlik fırsatı kavramları ile ilişkilidir.[2]

Dünya genelindeki gelir eşitliğindeki farklılıklardır, ölçüm aracı Gini katsayısıdır. "Gini katsayısı 0 ile 1 arasında olan bir değerdir. 0 mükemmel eşitliği ifade ederken (herkesin aynı gelire sahip olması durumu) 1 ise mükemmel eşitsizliği tanımlar (bir kişinin tüm gelire sahip olurken diğer hiçbir kimsenin gelir elde edememesi durumu)

Ekonomik eşitsizlik; toplumlar, tarihsel dönemler, ekonomik yapılar ve ekonomik sistemler arasında değişiklikler gösterir. Bu eşitsizlik, gelirin ya da servetin herhangi bir periyottaki yatay seyri ve gelir ya da servetin uzun süreler içerisindeki değişimi anlamını taşır.[3] Ekonomik eşitsizliği ölçmek için birçok sayısal endeks mevcut olup en yaygın olarak kullanılan ise Gini katsayısı'dır.

Bazı çalışmalar, ekonomik eşitsizliğin toplumsal bir sorun olduğunu ortaya koymuştur[4] Örneğin, Yüksek değerdeki eşitsizlik yıkıcı olabilir,[5][6] çünkü bu eşitsizlik uzun vadeli büyümeye engel olacaktır.[7][8][9] Yüksek değerdeki gelir eşitliği de aynı şekilde yıkıcıdır, çünkü verimliliği azaltır, risk alma ve servet edinme isteğini köreltir.[10][11][12][13]

Eşitsizliğin deneysel (amprik) ölçümü değiştir

Ekonomistler, ekonomik dağılımı ölçerken genellikle üç metriği dikkate alır: servet, gelir ve tüketim.[1] Profesyonel bir uzmanın öğrencilik döneminde düşük serveti ve düşük geliri olabilir ve kariyer sürecinde düşük servet ve yüksek gelir, kariyer sonrasında ise yüksek servet ve düşük geliri olur. İnsanların tercihleri kazançlarını hemen tüketmeyi ya da tüketimi geleceğe saklama alternatifini belirler. Bu ayrım ekonomi seviyesinde ayrıca önemlidir:

 • Bazı ülkelerin yüksek derece gelir eşitsizliği ve buna kıyasla düşük derecede servet eşitsizliği vardır - örneğin; Japonya ve İtalya[1]
 • Bazı ülkelerin nispeten düşük derecede gelir eşitsizliği ancak buna kıyasla yüksek derecede servet eşitsizliği vardır - örneğin; İsveç ve Danimarka[1]

Ölçümler değiştir

Küresel servet dağılımı tahminleri değiştir

Nedenler değiştir

Toplum içindeki ekonomik eşitsizlik için pek çok neden vardır. Son dönemlerdeki gelir eşitsizliğindeki artışın - OECD ülkeleri için -temel nedeni maaş ve ücretlerdeki eşitsizliktir.[15]

Teorik yapı değiştir

Neoklasik iktisat değiştir

Marksist iktisat değiştir

İşgücü piyasası değiştir

Vergiler değiştir

Eğitim değiştir

Liberal ekonomi, fiyat serbestisi ve sendikaların gerilemesi değiştir

Küreselleşme değiştir

Cinsiyet değiştir

Ekonomik kalkınma değiştir

 
Kuznet eğrisi

Bireysel tercihler değiştir

Servet toplanması değiştir

Kira arayışları değiştir

Finansal endüstri değiştir

Jamie Galbraith geniş finans sektörüne sahip ülkelerde ekonomik eşitsizliğin daha yüksek olduğunu ve finans sektörü hacmi ile eşitsizlik arasındaki bağlantının tesadüf olmadığını savunur.[16][17]

Etkiler değiştir

 
Rio de Janeiro'daki bu binalardaki farklılık ekonomik eşitsizliğin göstergesidir.

Sağlık değiştir

Sosyal uyum değiştir

Suç değiştir

Sosyal, kültürel ve kentsel katılım değiştir

Fayda, ekonomik refah ve dağıtım sistemlerinde verimlilik değiştir

Toplam talep, tüketim ve borç değiştir

Emek, konsolidasyon ve rekabetteki tekelleşme değiştir

Ekonomik teşvikler değiştir

Ekonomik büyüme değiştir

 
Berg and Ostry of the International Monetary Fund found that of the factors affecting the duration of growth spells (not the rate of growth) in developed and developing countries, income equality is more beneficial than trade openness, sound political institutions, or foreign investment.[18][19]

Mekanizmalar değiştir

Adil bir büyüme değiştir

Konut değiştir

Hanehakı riskleri ve tüketim isteği değiştir

Yoksulluk değiştir

Çevre değiştir

Savaş, terör ve siyasi istikrarsızlık değiştir

Bakış açıları değiştir

Sosyalist perspektifler değiştir

Meritokrasi değiştir

Liberal bakış açıları değiştir

Sosyal adalet değişkenleri değiştir

Toplumsal refah üzerindeki etkiler değiştir

Yetenek yaklaşımı değiştir

Ekonomik eşitsizliği azaltmak için politikalar değiştir

Azaltıcı Etkenler değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b c d "A three-headed hydra". The Economist. 16 Temmuz 2014. 13 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2016. 
 2. ^ Fletcher, Michael A. (10 Mart 2013). "Research ties economic inequality to gap in life expectancy". Washington Post. 28 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2013. 
 3. ^ Wojciech Kopczuk, Emmanuel Saez, and Jae Song find that "most of the increase in the variance of ... annual earnings is due to increases in the variance of ... permanent earnings with modest increases in the variance of transitory ... earnings."
 4. ^ Wilkinson, Richard; Pickett, Kate (2009). The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Allen Lane. s. 352. ISBN 978-1-84614-039-6. 
 5. ^ Easterly, W (2007). "Inequality does cause underdevelopment: Insights from a new instrument" (PDF). Journal of Development Economics. 84 (2). ss. 755-76. doi:10.1016/j.jdeveco.2006.11.002. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Haziran 2016. 
 6. ^ Castells-Quintana, David; Royuela, Vicente (2012). "Unemployment and long-run economic growth: The role of income inequality and urbanisation" (PDF). Investigaciones Regionales. 12 (24). ss. 153-73. 11 Nisan 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2013. 
 7. ^ Stiglitz, J (2009). "The global crisis, social protection and jobs" (PDF). International Labour Review. Cilt 148. ss. 1-2. doi:10.1111/j.1564-913x.2009.00046.x. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Haziran 2016. 
 8. ^ Temple, J (1999). "The New Growth Evidence" (PDF). Journal of Economic Literature. 37 (1). ss. 112-56. doi:10.1257/jel.37.1.112. 18 Ekim 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2016. 
 9. ^ Clarke, G (1995). "More evidence on income distribution and growth" (PDF). Journal of Development Economics. Cilt 47. ss. 403-27. doi:10.1016/0304-3878(94)00069-o. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Haziran 2016. 
 10. ^ Freeman, Richard B. (1 Nisan 2012). "Optimal inequality for economic growth, stability, and shared prosperity: the economics behind the Wall Street Occupiers Protest?". Insights. Cilt 11. ss. 5-11. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2016. 
 11. ^ Friedman, Mark (1 Mart 2008). "Living Wage and Optimal Inequality in a Sarkarian Framework" (PDF). Review of Social Economy. 66 (1). Taylor & Francis. ss. 93-111. doi:10.1080/00346760701668479. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ocak 2016. 
 12. ^ Edsall, Thomas B. (4 Mart 2014). "Just Right Inequality". The New York Times. 22 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2016. 
 13. ^ Becker, Gary S.; Murphy, Kevin M. (Mayıs 2007). "The Upside of Income Inequality". The America. 1 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2014. 
 14. ^ [1] 19 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Credit Suisse, Research Institute – Global Wealth Databook 2013
 15. ^ Gurría, Angel (5 Aralık 2011).
 16. ^ James K. Galbraith, Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just before the Great Crisis (New York: Oxford University Press, 2012).
 17. ^ Stiglitz, Joseph E. (June 4, 2012).
 18. ^ Berg, Andrew G.; Ostry, Jonathan D. (2011). "Equality and Efficiency". Finance and Development. 48 (3). International Monetary Fund. 3 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2014. 
 19. ^ Andrew Berg and Jonathan Ostry. (2011) "Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin" 21 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. IMF Staff Discussion Note No. SDN/11/08 (International Monetary Fund)

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Kitaplar
Makaleler
Also available as Smeeding, Timothy M.; Thompson, Jeffrey P. (2011). "Recent trends in income inequality (book chapter)". Research in Labor Economics (book series). Cilt 32. Emerald Group Publishing Limited. ss. 1-50. doi:10.1108/S0147-9121(2011)0000032004. "Recent trends in income inequality (book chapter)". Research in Labor Economics (book series) (Emerald Group Publishing Limited) 32: 1–50. doi:10.1108/S0147-9121(2011)0000032004.
Çalışmalar

Dış bağlantılar değiştir