Ekolojik sosyalizm

(Eko-sosyalizm sayfasından yönlendirildi)

Ekolojik sosyalizm veya eko-sosyalizm, sosyalistlerin; kapitalizmin doğaya verdiği zararı vurgulaması ile oluşmuş yeşil siyasetin bir kolu olan ideolojidir.

Türkiye'de özellikle Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi tarafından benimsenen bir ideoloji olmuştur.

Ayrıca bakınızDeğiştir

  • Yeşil siyaset
  • Ekolojik sosyalist demokrasi: Yenilenebilir enerjiyle birlikte doğa insan tarafından korunur ve üretim ekonomisine dayalı toplum demokratik temelde parlamentoda tüm kesimler eşit olarak temsil edilir. Sosyal hakların güvencesi temelinde devlet halk üzerinde bir baskı aracı değil de koruma aracı olarak temel alınır.