Ekleme düğümleri

İki ipin uçlarını birbirine bağlayıp ip boyunu uzatmaya yarayan düğümler bu kategoriyi oluştururlar.