Efstathios, 1019'dan 1025'e kadar Konstantinopolis patriği.

Efstathios, İmparator II. Basileios tarafından patrikliğe atanan kadar, imparatorluk sarayında baş papaz olarak görev yapmaktaydı. 1024 yılında, Efstathius, 1054 yılında yaşanan ayrışma ile zirve yapan Batı ve Doğu Kiliseleri arasındaki ayrılığın aşılması ile ilgili olarak Latin Papalığı ile uzlaşmaya varmak için yapılan Bizans çabalarında yer almıştır. Efstathius zamanında, Konstantinopolis'in Rus, Bulgar ve Sırplar üzerindeki ruhsal rehberliği üstünlüğüne karşı; Papalık, Hıristiyanlık dünyası üzerinde üstünlük iddia ediyordu. Eustathius, Papa XIX. Ioannes'e şöyle bir teklifte bulundu: Ortodoks Patrikliği Doğu'da kendi küresinde (in suo orbe) Ekümenik olacaktı; tıpkı Papalığın tüm dünyada (in universo) olduğu gibi.[1] Efstathius'un bu önerisi Güney İtalya Kiliselerinin kontrolünü elinde tutma çabası olarak kabul edilir.[2]

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Charles William Previté-Orton, ed.. The Shorter Cambridge Medieval History, Vol. 1. Cambridge: University Press, 1979.
  • Steven Runciman. Byzantine Civilisation. London, University Paparback, 1961.
  • JM Hussey. The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Previte-Orton, p. 275.
  2. ^ Hussey, p. 122
Önce gelen:
II. Sergios
Konstantinopolis (İstanbul) Patriği
1019-1025
Sonra gelen:
Aleksios Studitos