Edessalı Rabbula

Edessalı Piskopos Rabbula (d. yaklaşık 350 Chalkis; ö. 435/36 Edessa) 412 ve 435/436 yılları arasında o dönemde Pers İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu arasında bir sınır bölgesi görevi üstlenen Edessa şehrinin piskoposluğunu üstlenmiş bir din adamıdır. Süryani Ortodoks Kilisesi'nce Süryani kilise babalarından kabul edilir. Onun ölümü üzerine piskoposluk makamı Edessalı İbas tarafından doldurulmuştur.

ÖnemiDeğiştir

Süryani büyükleri arasında Ortodoksluğun en hararetli savunucularından birisi olan Piskopos Rabbula, Diatessaron yerine Peşitta’nın Süryani ve Asur Hristiyanlığında kabul edilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca Rabulla kilisenin yeniden örgütlenmesine de vesile olmuştur. Nasturi düzensizliklerine ve yeniliklerine muhalefetini ömür boyu sürdürmüştür. Kendi adıyla anılan yasalar, başta evlenme olmak üzere toplum düzenini kontrol altına almayı amaçlayan ayrıntılı ve zengin bir kurallar dizisi oluşturur. Bunlar beşinci yüzyılın başlarında Mezopotamya kilisesinin ve toplumunun gerçek bir portresini çizmektedir. "Ülkede Yaşayan Papazlara ve İnananlara Emirler ve Uyarılar" adı ile çıkardığı yasalar, onun Süryanice konuşan bir kilise önderi olduğu halde, Batı Ortodoksluğunun öğretilerini ve Grek dinsel felsefesini dile getirdiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Kısa süre sonra ortaya çıkacak Doğu - Batı Süryani ayrımının tohumları onun zamanında ekilmiş, fakat kesin kopuş onun Ortodoks olmayan ardılı İbas döneminde gerçekleşmiştir.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Aziz Atiya, Doğu Hristiyanlığı Tarihi, (İstanbul 2005) sayfa 276.