Edessalı Mateos

Edessa şehrinde yaşamış Ermeni tarihçi ve keşiş

Edessalı Mateos ya da Urfalı Mateos (Ermenice: Մատթէոս Ուռհայեցի, Matevos Urhayetsi; d. 1070 civarı; ö. 1137 sonrası) Edessa şehrinde yaşamış Ermeni tarihçi ve keşiş. Ay ve yıl vererek ve önemli bulduğu olayları kayıt altına aldığı, tarih kitabı olduğu kadar günlük olarak tutulmuş önemli kroniğini (Ermenice: Zhamanakagrut‘iwn) 12. yüzyılın ilk yarısında yazmıştır ve eserinde 952 ila 1128/1129 tarihlerini ele almıştır. 1162/1163 tarihine uzanan kroniğin devamı rahip Gregor tarafından tamamlanmıştır.

Kroniğin Ermenice baskısı, 1898

Literatür değiştir

  • Hrant D. Andreasyan (Çevirmen), Urfalı Mateos Vekayi-Namesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (1136-1162), Türk Tarih Kurumu, 2000.
  • Tara L. Andrews: Prolegomena to a Critical Edition of the Chronicle of Matthew of Edessa, with a Discussion of Computer-Aided Methods Used to Edit the Text. Oxford 2009, (Oxford, Linacre College – University of Oxford, Dissertation, 2009; Digitalisat).
  • Tara L. Andrews: The New Age of Prophecy: The Chronicle of Matthew of Edessa and Its Place in Armenian Historiography. In: Erik Kooper (Hrsg.): The Medieval Chronicle. Band 6. Rodopi, Amsterdam u. a. 2009, ISBN 978-90-420-2674-2, S. 106–124.
  • Christopher MacEvitt: The Chronicle of Matthew of Edessa: Apocalypse, the First Crusade, and the Armenian Diaspora. In: Dumbarton Oaks Papers. Bd. 61, 2007, S. 157–181, JSTOR 25472048.