Ebusaid Mehmed Efendi

Osmanlı şeyhülislamı

Ebusaid Mehmed Efendi (d. 1593, İstanbul - ö. 1662, İstanbul), Osmanlı şeyhülislamı.

Ebusaid Mehmed Efendi
Doğum1593
İstanbul
Ölüm1662
İstanbul
MeslekMüderris, Kadı, Şeyhülislam
Ebeveyn(ler)Hocazade Esad Efendi

Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi'nin oğlu olarak 1593 yılında doğdu. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra şeyhülislam olan amcası Hocazade Mehmed Efendi'den mülazemet aldı. Müderris olarak başladığı meslek hayatını kadı olarak devam ettirdi. Şam, Bursa, Galata, İstanbul kadılıklarında bulundu. Ardından Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerine getirildi. Şeyhülislam Zekeriyazade Yahya Efendi'nin vefatı üzerine 1644 yılında şeyhülislam oldu. İki yıl sonra 16 Ocak 1646'da azledildi. 3 Eylül 1651'de ikinci kez şeyhülislam oldu ancak bir süre sonra 16 Ağustos 1652'te İstanbul kadısı Esad Efendi'yi huzurunda tartaklaması üzerine ulemanın tepkisiyle görevinden alındı. İki yıl sonra 2 Ocak 1654'te üçüncü kez şeyhülislamlığa getirildi. Sadrazam seçiminde aktif rol oynayarak İpşir Mustafa Paşa'nın göreve gelmesini sağladı. Asiler sadrazama karşı çıkarak şeyhülislam Ebusaid Mehmed Efendi'nin idamını istediler. Asiler konağını basarak yağmaladılar. Padişah nakibüleşrafın karşı çıkması üzerine idam etmeyip azletti.[1] 1662 yılında öldü ve aile mezarlığına defnedildi.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 10, sayfa: 281
Önce gelen:
Zekeriyazade Yahya Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
1644 - 16 Ocak 1646
Sonra gelen:
Muîd Ahmed Efendi
Önce gelen:
Karaçelebizade Abdülaziz Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
3 Eylül 1651 - 16 Ağustos 1652
Sonra gelen:
Bahâî Mehmed Efendi
Önce gelen:
Bahâî Mehmed Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
2 Ocak 1654 - 1655
Sonra gelen:
Hüsamzade Abdurrahman Efendi