Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC) Cambridge Üniversitesi'nde Maurice Vincent Wilkes ve ekibi tarafından 1951'de geliştirilen ve dünyanın ilk bilgisayarlarından birisi sayılan bilgisayardır. John von Neumann'ın EDVAC'ından faydalanılarak geliştirilmiştir.

EDSAC, Haziran 1948.

EDSAC bilgisayar tarihinde önemli bir yer tutar. İlk defa "pratik anlamda" Von Neumann mimarisi paradigması çerçevesinde saklı yazılım bilgisayarı olarak tasarlanmıştır. Bilgisayar tarihi açısından yine önemli bir dönüm doktası olan ve dünyanın ilk video oyunu olan OXO 1952 yılında bu bilgisayar için yazılmıştır.