Eşleşik

eşleşim, uyum
(Eşlik sayfasından yönlendirildi)

Geometride, iki nokta kümesi eğer eşölçer dönüşüm yoluyla, yani öteleme, dönme ve yansıma işlemlerinin herhangi bir kombinasyonu ile, birbirine dönüşebilirse eşleşiktir. Daha basit bir anlatımla, iki şekil eğer farklı konumda ama aynı şekil ve büyüklüğe sahipseler eşleşiktir. Eşliğin sembolü 'dir.

Eşleşik şekillere örnek. Soldaki iki şekil eşleşiktir, üçüncüsü ise ilk ikisine benzerdir. Dördüncü şekil ise ne benzer, ne eşleşiktir.

Bir boyutlu cisimlerdeDüzenle

Bir boyutlu cisimlerde tek ölçü vardır: uzunluk. Yani iki doğru parçasının aynı uzunlukta olması yeter. Hangi yöne dönük olursa olsun.

Not: bütün noktalar eştir.

 
Eş altıgenler

İki boyutlu cisimlerdeDüzenle

İki boyutlu cisimlerin en ve boy olmak üzere iki ölçüleri vardır. Yani bir dikdörtgeni ele alırsak bu dikdörtgenin iki farklı uzunluğunun aynı olması ona eş dememize yetecektir.

 
İki adet eş üçgen Görüldüğü üzere bütün kenarları aynı

Üç boyutlu cisimlerdeDüzenle

Üç boyutlu cisimlerde durum biraz daha değişir çünkü en ve boyun yanına yükseklik denilen kavram da eklenmiştir ki diğer tüm cisimlerde olduğu gibi üç boyutlu cisimlerde de bu ölçüler aynı yerdeyse ( yani aynı ölçüler aynı doğru parçasındaysa ) cisimler eştir.