Eşküme beliti

Eşküme, herhangi iki kümenin, bunlar ancak ve ancak birbirlerinin altkümeleriyse eşit olduğunu söyler. Matematiksel ifadeyle:

İki kümenin denkliğiyle karıştırılmamalıdır. Denklik öge sayılarının (kardinallerinin) eşit olması durumudur.