Ebü'l Hasan Eş'arî

(Eşari sayfasından yönlendirildi)

Ebü'l Hasan Eş'arî (873 - 935)[1], Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur. Ehl-i Sünnetin itikattaki iki imamından biridir.

Ebü'l Hasan Eş'arî
الأشعري.png
Doğumu 873
Basra, Abbasi Devleti
Ölümü 935
Bağdad, Abbasi Devleti
Bölgesi Irak
Bu madde bir kişi hakkındadır. Kişinin ismini almış olan mezhep için lütfen Eşarilik maddesine bakınız.

Yemenli sahabe Ebû Mûsâ el-Eş'arî'nin soyundan gelmektedir. Küçük yaşta babasını kaybetti ve Yahyâ bin Zekeriyyâ es-Sâcî'den ders aldı. Babası vefat edince annesi Mutezile mezhebinin önde gelen âlimlerinden Ebû Hâşim el-Cübbâî ile evlendi. İmam Eş'arî otuz yıl boyunca onun yanında kaldı. Gençliğinde Mutezile fikirlerini benimsediyse de daha sonra Ehl-i sünnet'e girdiğini söylemiştir.

Mutezile fırkasından ayrılması genelde iki nedene dayandırılır. Bunlar İhve-i Selase ya da Peygamber'i rüyasında görmesi ve onun tarafından ikaz edilmesidir. Sebebi n'olursa olsun 913 yılında Basra Camii'nde Ehl-î Sünnet ve'l Cemaat'e girdiğini açıkladı. İlk başlarda Ahmed bin Hanbel'in itikadına büyük oranda kaymıştır, bu El İbane an usûli-d-diyâne eserinde açıkça görülmektedir. Ardından biraz daha akılcı bir görüşe kaymıştır.

Fahreddin Razî, Gazzalî, İmam Beydavî, İmam Buharî, İmam Nevevî, İmam Suyutî, İmam İbn Hacer el-Askalanî, İmam Müslim, İmam Taberi, yakın dönemden Said Nursi gibi tanınmış İslam alimlerinin birçoğu İmam Eş'âri'nin itikadî mezhebini benimsemişti. Onun mezhebinin temel öğretisi Allah'a her şeyin caiz olması ve Allah'ın sınırlandırılmamasıdır.

Şafii ve Malikilerin çoğunluğu ve Hanbeli ve Hanefi mezhebi mensuplarının bir kısmı itikadi meselelerde İmamı, Ebu’l-Hasen el-Eşari’dir

Hanefîlerin çoğunun itikatta İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi’dir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 11, sayfa: 444". 15 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Haziran 2015. 

Dış bağlantılarDüzenle