Öğretmen

başkalarının bilgi, yeterlilik veya değerler edinmesine yardım eden kişi
(Eğitimci sayfasından yönlendirildi)

Öğretmen veya eğitmen; bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimsedir. Bu mesleğe de öğretmenlik denir. Öğretmenler toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunar.

Bir öğretmen ve öğrenciler
Afganistan'daki bir anaokulu sınıfı.

TarihçeDüzenle

Öğretmenliğin bir meslek olarak icra edilmesinin en bilinen örneği sofistlerdir. Sofistlerin yerleşim yerlerini dolaşarak buralarda halkı eğittikleri bilinmektedir.

Üniversitede öğretmenlikDüzenle

Üniversitelerde öğretmenlik yapan yardımcı doçent, doçent, profesöre genel olarak "öğretim üyesi" denir. Bu derecelere yükselmedikleri halde üniversitelerde öğretim yapanlara "öğretim görevlisi", "uzman okutman" denir. Bu kişiler de öğretim yardımcısı adı altındadır. Üniversitede öğretim kadrosunda bulunan, asistandan profesöre kadar her derecedeki personelin genel nitelemesi ise öğretim elemanı'dır.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle