Dupondius (Latin iki as' lık sikke) Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu' da kullanılmış olan, 2 as ½ sestertius ve 1/8 denarius değerinde bir sikkedir.

Roma Cumhuriyeti döneminde bolca dökümü yapılan bir sikke olup, 2 pound'dan daha hafiftir. Sikke' nin ön yüzünde tanrı Roma'nın bir büstünü arka yüzde ise altı parmaklıklı tekerlek bulunur. Bu seri Roma Cumhuriyeti çağından sonra kesilmemiştir (basılmamıştır).

Didius Julianus, M.S. 193

MÖ 23'te Augustus'un Sikke Reformu'ndan sonra sestertius ve dupondius nümismatikçiler tarafından orichalcum olarak adlandırılan altın renkli bir bronz alaşımından üretilirken daha alt seriler kırmızımsı bakırdan yapılmışlardır. Başlangıçta dupondius aynı ebatlardaki as'tan ışık saçan taç'la ayrılırken Nero zamanında M.S.66 bu fark yerini İmparatorun portresine bırakmıştır. Işık saçan taç, antoninianus, (double denarius) ve double sestertius'larda da sikkenin değerini iki katı olduğunu belirtmek için kullanılmaya devam edilmiştir.

Dupondii'leri Nero zamanında basılan ışık saçan taç'ın eksik olmasından ve üzerlerindeki ağır bakır pasından dolayı as'lardan ayırmak oldukça zor olmaktadır.

Hadrianus Sestertius'u, Antoninus Pius dupondius'u ve Marcus Aurelius as'ı

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir