Dukak

Büyük Selçuku Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey'in babası
(Dukak Bey sayfasından yönlendirildi)

Dukak, Oğuz devlet adamı ve asker. Selçuklu Hanedanı'nın kurucusu Selçuk Bey'in babası, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurucusu Tuğrul'un büyük büyükbabası olan Dukak, Selçuklu soyunun büyük atası kabul edilmektedir.

Dukak
Bey, subaşı
Ölümy. 924
Çocuk(lar)ıSelçuk Bey
DiniTengricilik

Oğuz Yabguluğu'nda nüfuz sahibi bir devlet adamı ve asker olarak öne çıkan Dukak, bu işlerdeki becerileri nedeniyle "demir yaylı" lakabıyla tanınmaktaydı.[1] Ok ve yayın Oğuz kültüründe egemenlik alameti olmasından yola çıkan araştırmacılar Dukak'ın lakabını da göz önüne alarak sıradan bir devlet adamı değil, subaşı olduğunu düşünmektedirler.[2]

Dukak'ın emrinde olduğu Hazar yabgusu halkı için önemli olan konularla ilgili ona danışmadan emir vermezdi. Bir gün yabgu, yanlış anlaşılma sonucu hiçbir suçu olmayan bir grup Oğuz'a zarar vermek istemişti. Dukak bunu duyunca kızgınlıkla yabguya gitmiş ve ona öfkeyle bağırmıştı. Çok sert konuşmuş ve yabgu da buna kızmıştı. Yabgu Dukak'a kılıç çekmiş, sağa sola sallarken kılıç Dukak'a isabet etmiş ve kan akmaya başlamıştı. Dukak öfkeyle yabguya elindeki gürzü fırlatmış ve kafası yarılan yabgu attan düşmüştü.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Turan, Refik. Selçuklu Tarihi El Kitabı. Grafik Yayınları. s. 27. ISBN 978-605-4692-05-7. OCLC 865494927. 
  2. ^ Özaydın, Abdülkerim (2009). "Selçuk Bey". İslâm Ansiklopedisi. 36. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. s. 364. ISBN 9789753895668. 
  3. ^ Sedghi, Naser; Tarifci, Sinan (13 Mart 2020). "The Actors in the Field of Historiography of the Competition between the Seljuqs and the Buyids: Ibn Hassūl and Abū Ishāk al-Sābī". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi (İngilizce). 93: 241-266. doi:10.34189/hbv.93.010. ISSN 1306-8253.