Duba köprü

Duba köprü ya da tombaz köprü kazık ve sütunlar üzerine değil, dubalar üzerine kurulmuş bir köprüdur. Suyun üstünde hareket eder, taşıma gücü, dubaların kaldırma gücüne göre doğru orantılıdır.

Duba köpru Eski Galata Köprüsü (Şubat 2012)

Duba köprüler tarihte orduların, istihkâm sınıfı askerleri tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

ÖrneklerDüzenle