Doymuşluk

Doymamış çözeltiDeğiştir

Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücünün çözebileceğinden daha az çözünen madde içeren çözeltilerdir. 20 derecede 100 ml su, en fazla 36 g sodyum klorür (tuz) çözebilir. Bu sıcaklıkta 100 ml suya 36 g'dan daha az tuz (örneğin 20 g) katarak elde ettiğimiz çözelti doymamış bir çözeltidir.

Doymuş çözeltiler çeşitli yollarla doymamış çözelti haline getirilebilmektedir. Örneğin çözeltiyi ısıtmak bu yollardan biridir.

Doymuş çözeltiDeğiştir

Sabit sıcaklık ve sabit basınçta çözünen maddenin saf haldeki katısı ile dengede olan sıvı karışım. Doymuş çözelti; sabit basınç ve sıcaklıkta çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş çözeltiye verilen addır. Doymuş çözeltilere daha fazla madde çözdürebilmek için sıcaklığında değişiklikler yapmak gerekir. Böyle çözeltiler ise aşırı doymuş çözelti olarak adlandırılır.