Dominyon

Dominyon, eskiden Britanya İmparatorluğu'na ya da Commonwealth'e bağlı ülkeleri belirten terim.

Bu devletler (Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika Birliği, İrlanda ve Newfoundland), yasal açıdan özerk olmakla ve dış işlerinin yönetimini kendileri üstlenmekle birlikte, Büyük Britanya imparatorunu hükümdar olarak kabul ediyorlardı. Dominyon teriminin yerine 1947'den sonra, "Commonwealth üyesi" (ya da devleti) terimi kullanılmaya başlandı.