Dokuma tezgâhı

Dokuma tezgâhı, dokumacılıkta kullanılan bir alettir. Dokuma tezgâhlarının temel amacı, atkı ve çözgü ipliklerinin dikey açı yapacak şekilde, birbirinin altından üstünden geçirilmesini kolaylaştırmaktır. Tezgâhların şekli ve mekaniği farklı olabilmekle birlikte temel işlevleri aynıdır.

Dikey dokuma tezgâhı kullanan bir kadın.