Doktor (akademik derece)

birçok ülkede üniversiteler tarafından verilen lisansüstü akademik derece

Felsefe Doktoru çoğu ülkede üniversiteler tarafından yapılan bir çalışma dersinden sonra verilen en yüksek akademik derecedir. Doktoralar tüm akademik alanlar genelindeki programlar için verilir. Bu dereceye sahip olabilmek için, okuyanların tez veya benzeri biçimde, bilgi sınırlarını genişleten özgün bir araştırma yapmaları ve çalışmalarını bu alandaki uzmanlara savunmaları gerekir. Bir doktora derecesinin tamamlanması çoğu zaman bir üniversite profesörü, araştırmacı veya bilim insanı olarak istihdam için bir gerekliliktir.