Doğu yarımküre

Doğu yarımküre, yerküre Greenwich'ten geçen 0° boylamı ile ikiye bölündüğünde doğuda kalan kısmıdır. Coğrafi olarak Avrasya, Afrika ve Okyanusya'yı kapsar. Jeopolitik anlamda ise genellikle Avrasya, Afrika ve Avustralya'yı kastetmek amacıyla Eski Dünya tabiri ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Doğu yarımküre sarı ile renklendirilmiştir.
Doğu yarımküresi

Ayrıca bakınız Değiştir