Doğu Prusya (Almanca: Ostpreußen, Latince: Borussia orientalis), Mayıs 1945'te Avrupa'da II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar güneydoğu Baltık kıyıları boyunca Prusya bölgesinin ana parçasıdır. 1772-1829 ve 1878-1945 yılları arası Doğu Prusya eyaleti Prusya Alman devletinin bir parçası oldu. Başkenti Königsberg'di.

Doğu Prusya Bölgesi (kırmızı), Prusya Krallığı (mavi), 1871'de Alman İmparatorluğu
1881'de Doğu Prusya haritası

II. Dünya Savaşı'nda 1945'te Almanların yenilgisi sonucu Başkent Königsberg'in ismi 1946 yılında Kaliningrad olarak değiştirildi. Şehrin Alman nüfusu büyük ölçüde savaş sırasında tahliye edildi ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanlar sürgün edildi. Yaklaşık 300.000 insan (nüfusun yaklaşık beşte biri) şehri savunmada, savaş zamanı bombalama, baskınlar, Nemmersdorf Katliamı gibi katliamlar ya da savaşlarda öldü.