II. Dünya Savaşı Doğu Cephesi kronolojisi

1941Düzenle

- Hitler, Tayfun Harekâtı'na ilişkin emri (35 Sayılı Führer Emri) çıkardı.[1]
- Kalinin Alman kuvvetlerinin eline geçti.
- Mozhaisk Alman kuvvetlerinin eline geçti.

1942Düzenle

  • 2 Ocak - Kızıl Ordu, Rijev'de Alman hatlarında bir yarma gerçekleştirdi.
  • 4 Ocak - Kızıl Ordu, Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga'yı geri aldı.
  • 5 Ocak – Kızıl Ordu birlikleri Kerç yarımadasını ele geçirdiler.
Sovyet birlikleri Kırım'ın batısındaki Evpatorya'da bir çıkarma gerçekleştirerek bölgedeki Alman birliklerini geri attı.
Yeni teşkil edilen Sovyet Volkhov Cephesi, Leningrad civarında Alman geri hatlarına yönelen bir taarruz başlattı.
  • 12 Ocak - Alman Kuzey Ordular Grubu Komutanı Mareşal von Leeb, İlmen Gölü güneyindeki kuvvetlerini Luvat Nehri gerisine çekmek için izin istedi. Alman 2. Kolordusu, Demyansk civarında kuşatılma tehdidi altındaydı. Hitler, talebi geri çevirdiği gibi Mareşal von Leeb'i görevden alarak yerine Mareşal Georg von Küchler'i atadı.
  • 15 Ocak - Merkez Ordular Grubu Kaluga bölgesini tahliye ederek 20 km. gerideki kış hattına çekildi.
  • 18 Ocak Sovyet birlikleri Demyansk bölgesinde Alman 2. Kolordu'su ve 10. Kolordu'sunu tecrit ederek kuşatmayı başardı. İki kolordunun ikmali Luftwaffe tarafından sağlanmaya başlandı.
Güney Ordular Grubu Komutanı Mareşal von Reichenau'nun ölmesi üzerine komuta Mareşal von Bock tarafından üstlenildi.
Sovyet Güneybatı Cephesi kuvvetleri Donets üzerinden Harkov'un güneyi yönünde bir taarruz başlattı. Amaç Azak Denizi kuzeyindeki Alman kuvvetlerini tecrit etmekti.

1943Düzenle

1944Düzenle

Kızıl Ordu'nun Dinyeper-Karpatlar Stratejik Taarruzu'nun devamında Rovno - Lutsk Taarruzu başladı.

1945Düzenle

KaynakçaDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • worldwar 2
  • Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi, YKB Yayınları cilt 2. Sh: 823 - 862
  • İbrahim Artuç, İkinci Dünya Savaşı Kastaş Yayınları cilt 2 Sh: 320 - 351